-->

Autosync - Universal cloud sync and backup v1.0.6 [Ultimate]

Autosync - Universal cloud sync and backup v1.0.6 [Ultimate]
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Lưu ý: Đây là bản dùng thử. Khi hết thời hạn dùng thử, bạn sẽ cần mua để tiếp tục sử dụng App.

Autosync - Universal cloud sync and backup v1.0.6 [Ultimate]
Autosync là Tool đồng bộ và sao lưu dữ liệu tự động. Bạn chọn thư mục cần đồng bộ trên thiết bị, thư mục tương ứng trên dịch vụ đám mây, và cách thức đồng bộ. Autosync sẽ giữ cho hai thư mục này đồng bộ với nhau, hoàn toàn tự động và không cần người dùng can thiệp gì thêm.

App chính thức của dịch vụ đám mây không có tính năng đồng bộ tự động, hoặc chỉ rất hạn chế. Tính năng tự động tải ảnh lên mây có thể đủ để sao lưu ảnh, nhưng không thể đồng bộ ảnh giữa nhiều thiết bị với nhau. Nếu bạn muốn tự động đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và đám mây, App này dành cho bạn.

Autosync có thể được thiết lập để tự động chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị, sao lưu các thư mục tùy chọn từ điện thoại lên mây, hoặc tạo bản sao các tài liệu quan trọng trên mây và lưu vào thiết bị để sử dụng khi không có mạng. Đó là một vài ví dụ về lợi ích của việc đồng bộ dữ liệu tự động.

Toàn bộ việc truyền dữ liệu và liên lạc giữa các thiết bị của người dùng và máy chủ lưu trữ đám mây được mã hóa an toàn và không đi qua máy chủ của chúng tôi. Người ngoài, bao gồm cả chúng tôi, sẽ không thể giải mã để xem hoặc thay đổi bất kỳ dữ liệu nào.

Các dịch vụ lưu trữ và giao thức được hỗ trợ:

• Google Drive
• OneDrive
• SharePoint Online
• Dropbox
• Box
• MEGA
• Nextcloud
• ownCloud
• pCloud
• Yandex Disk
• WebDAV
• FTP
• SFTP (ssh/scp)
• Ổ đĩa mạng LAN/SMB

Nếu dịch vụ đám mây của bạn không có trong danh sách, vui lòng kiểm tra xem nó có hỗ trợ giao thức WebDAV không. WebDAV được nhiều dịch vụ lưu trữ hỗ trợ.

Ổ đĩa mạng qua LAN/SMB được hỗ trợ trên các máy Windows/Mac/Linux và thiết bị NAS. App có thể đồng bộ với chúng qua mạng nội bộ.

Hỗ trợ

• Email: autosync@metactrl.com (vui lòng dùng tiếng Anh)

-----
App "Autosync Universal" hỗ trợ nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây trong cùng một App. Nếu chỉ sử dụng một dịch vụ, có thể bạn sẽ muốn dùng App đơn "Autosync cho ..." của chúng tôi . Các App này nhỏ hơn, ít tính năng hơn, nhưng đơn giản và dễ sử dụng hơn App tất-cả-trong-một này.

App này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình: