Oxford Vocabulary : 3000 Essential words v2.3.3 [Premium]

Oxford Vocabulary : 3000 Essential words v2.3.3 [Premium]
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Ứng dụng tốt nhất để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh với 3000 từ tiếng Anh quan trọng.
Oxford Vocabulary : 3000 Essential words v2.3.3 [Premium]

---------------------------------------
***Đặc tính***
- Hơn 3000 + Oxford từ đầy đủ ý nghĩa và ví dụ.
- Hơn 25.000 ví dụ cho các từ.
- Hỗ trợ CardView dễ sử dụng
- Hỗ trợ chế độ phi tiêu miễn phí
- Hỗ trợ tính năng Kiểm tra 300 bài học hơn 3000 câu hỏi.
- Hỗ trợ dịch nghĩa, ví dụ tất cả ngôn ngữ.
- Từ hàng ngày dễ dàng và hiệu quả.
- Cài đặt thông báo thông minh.
- Miễn phí và ngoại tuyến dễ sử dụng

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Reviews and Comments

Đăng nhận xét