Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Quick Resize & Watermark (giữ chất lượng gốc) v3.2.0 [Pro]

Quick Resize & Watermark (giữ chất lượng gốc) v3.2.0 [Pro]
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: FS là một App có thể chèn watermark thay đổi kích thước nhiều hình ảnh cùng một lúc nhưng vẫn giữ được chất lượng gốc.
Quick Resize & Watermark (giữ chất lượng gốc) v3.2.0 [Pro]

Tính năng chính:

1. Chèn watermark
2. Thay đổi kích thước hình ảnh: thay đổi kích thước theo các kích cỡ phổ biến (facebook, instagram, twitter, ...) hoặc tùy chỉnh
3. Giữ nguyên chất lượng (hoặc tùy chỉnh chất lượng)
4. Hỗ trợ lưu JPEG hoặc PNG
5. Lưu tất cả các bước chỉnh sửa thành Fast Action (FA) và sử dụng lại sau bằng một cú chạm (như Hành động trong Photoshop) (Chỉ có ở bản PRO)
6. Chỉnh sửa 5 ảnh cùng lúc (tải bản PRO để nâng lên 20 ảnh)
7. Tính năng tạo watermark nhanh (Chỉ có ở bản PRO)

App này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét