Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Cell Tower Locator v1.52 [Pro]

Cell Tower Locator v1.52 [Pro]
Yêu cầu: 4.3+
Tổng quan: Xem vị trí gần đúng của Towers GSM / WCDMA / LTE di động trên bản đồ.
Towers được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Cell Tower Locator v1.52 [Pro]

Xem ID di động, cường độ tín hiệu và định vị GPS.

Xin lưu ý:
Trong hầu hết các trường hợp độ chính xác của vị trí di động ước tính là tốt hơn cho các trang web với 3 tế bào phát hiện. Nếu bạn thấy chỉ có một tế bào, đây không phải tế bào vị trí, đây là di động phục vụ trung tâm khu vực.

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét