Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Game Booster ⚡Play Games Faster & Smoother v8.4.5

Game Booster ⚡Play Games Faster & Smoother v8.4.5
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Game Booster mang đến cho bạn tốc độ tối đa. Tăng hiệu suất thiết bị của bạn chỉ bằng một chạm. Tối ưu hóa CPU, RAM và nhiều thứ khác tự động để chơi game và hiệu suất tối đa!

Game Booster ⚡Play Games Faster & Smoother v8.4.5
Game Booster có thể làm gì khi chơi game:
✓ Game Booster sẽ giải phóng hiệu năng thực sự của thiết bị Android của bạn. Nếu bạn muốn xem thiết bị của mình thực sự có thể làm gì với tiềm năng tối đa, bạn nên thử ngay bây giờ!
✓ Game Booster tối ưu hóa thiết bị của bạn để chơi game với dịch vụ nền. Nó kiểm soát CPU Linux tiên tiến dưới sự kiểm soát và mang lại cho bạn hiệu suất tối đa chỉ bằng một cú chạm!
✓ Bạn có thể sử dụng Game Booster để tối ưu hóa bộ nhớ cho bất kỳ ứng dụng nào!
✓ Màn hình Cpu: theo dõi tần số cpu nhiệt độ thời gian thực và hiển thị với bảng đường cong. Giúp bạn giảm mức sử dụng cpu khi làm mát điện thoại.
✓ Bộ phân tích và tăng cường Ram: phân tích việc sử dụng bộ nhớ, làm sạch ram và tăng tốc điện thoại của bạn.
✓ Màn hình pin: hiển thị mức sử dụng pin và nhiệt độ. Theo dõi tình trạng pin, bao gồm: sức khỏe, trạng thái nguồn, điện áp, mức.
✓ Báo động quá nhiệt và bảo vệ quá nhiệt, Game Booster sẽ kích hoạt báo động khi nhiệt độ của cpu hoặc pin quá nóng, bạn có thể chọn mở hoặc đóng báo thức quá nóng tùy thích.
✓ Cửa sổ nổi: cửa sổ nổi hiển thị nhiệt độ CPU, nhiệt độ pin, sử dụng ram theo thời gian thực, bao gồm: cửa sổ nổi trạng thái và cửa sổ nổi để bàn.
✓ Đa chủ đề: Game Booster rất đẹp và hỗ trợ chuyển đổi đa chủ đề, bạn có thể chọn chủ đề mình thích.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Tải xuống Game Booster, tăng tốc điện thoại và chơi game nhanh hơn

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét