Search Suggest

PICTAIL - BlueHawaii v1.5.6.1

PICTAIL - BlueHawaii v1.5.6.1
Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Một máy ảnh hàng loạt ứng dụng cocktail-theo chủ đề, Pictail
Chụp những bức ảnh và video với các bộ lọc ngọt ngào như một ly cocktail
Pictail rất dễ dàng để sử dụng cho ảnh tự chụp đã, video và hình ảnh danh lam thắng cảnh

PICTAIL - BlueHawaii v1.5.6.1
Chức năng chính
 - Thời gian thực làm đẹp cho ảnh tự chụp đã tuyệt vời
 - Camera độ phân giải cao
 - video không giới hạn với các bộ lọc Pictail
 - Full màn hình, 3: 4, 1: 1 tỷ lệ máy ảnh
 - Chỉnh sửa ảnh từ album của bạn với các bộ lọc Pictail

Permissons
 - Camera: quyền cho ảnh và video chụp
 - Mic: quyền cho video chụp
 - Thư viện ảnh: quyền cho tiết kiệm và quản lý ảnh và video
 - Vị trí: quyền cho thêm thông tin vị trí đến từng chi tiết hình ảnh

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét