App Usage - Manage/Track Usage v5.23 [Pro]

Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: App Usage là ứng dụng quản lý sử dụng thiết bị / ứng dụng dễ sử dụng nhất nhưng mạnh mẽ.
App Usage - Manage/Track Usage v5.23 [Pro]

Nó cung cấp các tính năng chính sau:
★ Lịch sử sử dụng ứng dụng : thu thập thời gian sử dụng về các ứng dụng bạn đã sử dụng
★ Kiểm tra lịch sử điện thoại : thu thập số lượng bạn đã kiểm tra điện thoại
★ Lịch sử hoạt động : thu thập thời gian bạn mở ứng dụng
★ Lịch sử vị trí : hiển thị các ứng dụng bạn đã sử dụng tại một vị trí
★ Lịch sử thông báo : hiển thị thời gian mà các ứng dụng đã đăng thông báo
★ Lịch sử pin : hiển thị biểu đồ sử dụng pin
★ Nhắc nhở sử dụng quá mức : nhắc nhở khi bạn sử dụng điện thoại hoặc ứng dụng trong thời gian dài
★ Chế độ khóa : khóa cài đặt ứng dụng và các tùy chọn nhắc nhở sử dụng quá mức bằng mã PIN
★ Ứng dụng được sử dụng nhiều nhất - hiển thị các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên các vật dụng hoặc thông báo
★ Theo dõi tất cả các lượt cài đặt : theo dõi tất cả các lượt cài đặt và các ứng dụng đã gỡ cài đặt
★ Nhắc nhở cài đặt ứng dụng : thông báo khi ứng dụng được cài đặt và bản tóm tắt các ứng dụng được cài đặt hàng ngày
★ Quản lý ứng dụng : 1 lần chạm để gỡ cài đặt ứng dụng, sắp xếp ứng dụng theo các tùy chọn khác nhau

Do hạn chế của Android, việc sử dụng ứng dụng chỉ có thể được theo dõi khi bạn đang sử dụng ứng dụng và màn hình đang bật.

► LỊCH SỬ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
Bạn có biết mình dành bao nhiêu thời gian cho một ứng dụng không? Bạn có biết tổng thời gian sử dụng trong ngày hay thời gian sử dụng trung bình của một ứng dụng không?

Nó liệt kê thời gian sử dụng của các ứng dụng theo thứ tự sắp xếp ưa thích của bạn. Thông tin sử dụng này rất hữu ích để bạn kiểm tra ứng dụng nào nên được gỡ cài đặt vì chúng không được sử dụng. Nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi xem một ứng dụng đã được người khác sử dụng hay chưa.

► KIỂM TRA LỊCH SỬ ĐIỆN THOẠI
Bạn có biết bao nhiêu lần một ngày bạn kiểm tra điện thoại của bạn?

Nó hiển thị số lượng hàng ngày mà bạn đã kiểm tra điện thoại của mình trong biểu đồ thanh hoặc chế độ xem lịch.

► LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG
Bạn có biết thời gian bạn mở ứng dụng Nhắn tin hoặc E-Mail trong một ngày không?

Nó hiển thị thời gian bạn mở một ứng dụng ở chế độ xem dòng thời gian hoặc lịch.

► LỊCH SỬ THÔNG BÁO
Nó hiển thị cho bạn số lượng thông báo bạn nhận được mỗi ngày và thời gian ứng dụng đăng thông báo.

► LỜI NHẮC HẠN SỬ DỤNG
Nó nhắc nhở bạn về thời gian bạn sử dụng điện thoại hoặc ứng dụng trong một thời gian dài.

► ỨNG DỤNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT
Nó hiển thị danh sách các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của bạn trên widget hoặc thông báo hệ thống. Đó là một cách thuận tiện để khởi động nhanh các ứng dụng bạn sử dụng thường xuyên nhất. Bạn càng sử dụng nó, nó càng tốt hơn.

► THEO DÕI TẤT CẢ CÁC CÀI ĐẶT
Nó theo dõi và liệt kê lịch sử của tất cả các ứng dụng đã cài đặt và gỡ cài đặt theo thứ tự sắp xếp ưa thích của bạn. Thật thuận tiện để bạn theo dõi số lượng ứng dụng được cập nhật trong một ngày và mức độ cập nhật thường xuyên của một ứng dụng.

► LỜI NHẮC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
Nó nhắc bạn khi một ứng dụng được cài đặt và tóm tắt về cài đặt ứng dụng hàng ngày.

► QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
Nó liệt kê các ứng dụng theo tên ứng dụng, thời gian sử dụng, số lượng truy cập, thời gian cập nhật hoặc kích thước và cho phép bạn gỡ cài đặt ứng dụng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

CÁC TÍNH NĂNG
★ Sử dụng điện thoại / ứng dụng, hoạt động, kiểm tra điện thoại, thông báo và lịch sử pin
★ Sử dụng hàng ngày, nhắc nhở sử dụng quá mức
★ Khóa cài đặt ứng dụng và các tùy chọn nhắc nhở sử dụng ★ Ứng dụng tìm kiếm dễ dàng theo tên

Ứng dụng này thu thập dữ liệu vị trí để bật chức năng lịch sử vị trí ngay cả khi ứng dụng đã đóng hoặc không sử dụng.

QUYỀN RIÊNG TƯ
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi hiểu vấn đề này và sẽ không thu thập / bán dữ liệu sử dụng của bạn

Chúng tôi đã được chọn làm đối tác Hộp cát dành cho nhà phát triển của Google I / O 2011 nhờ thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến.

Nếu bạn muốn trợ giúp bản dịch, vui lòng gửi email cho tôi.★ Ứng dụng tìm kiếm dễ dàng theo tên

Ứng dụng này thu thập dữ liệu vị trí để bật chức năng lịch sử vị trí ngay cả khi ứng dụng đã đóng hoặc không sử dụng.

QUYỀN RIÊNG TƯ
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi hiểu vấn đề này và sẽ không thu thập / bán dữ liệu sử dụng của bạn

Chúng tôi đã được chọn làm đối tác Hộp cát dành cho nhà phát triển của Google I / O 2011 nhờ thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến.

Nếu bạn muốn trợ giúp bản dịch, vui lòng gửi email cho tôi.★
Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Reviews and Comments

Đăng nhận xét