-->

Máy tính bỏ túi 580, may tinh khoa học bo tui v5.4.0.954 [Premium]

Yêu cầu: 4.2+
Tổng quan: Máy tính bỏ túi 580, may tinh khoa học bo tui
Máy tính bỏ túi 580, may tinh khoa học bo tui v5.4.0.954 [Premium]

Phiên bản máy tính bỏ túi 580 có thể giải phương trình, vnx, tìm nghiệm của phương trình bậc hai, tính tích phân, đạo hàm và các phép toán nâng cao như phân tích thừa số nguyên tố. Giải lập máy tính 570 plus, phiên bản vn và es. Có thể tính phân số một cách chính xác và nhanh chóng. Phiên bản hỗ trợ song song hai kiểu bàn phím 570 và 580, bạn có thể chọn trực tiếp từ màn hình chính.


Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình: