SMS Backup & Restore Pro v10.12.011

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: SMS Backup & Restore Pro là một ứng dụng sao lưu (tạo bản sao) tin nhắn SMS & MMS và nhật ký cuộc gọi hiện có trên điện thoại. Nó cũng có thể khôi phục tin nhắn và nhật ký cuộc gọi từ các bản sao lưu đã tồn tại. Đây là phiên bản trả phí không có quảng cáo của ứng dụng miễn phí được hỗ trợ quảng cáo.

SMS Backup & Restore Pro v10.12.011
Lưu ý: Ứng dụng này yêu cầu các bản sao lưu hiện có để có thể khôi phục nhật ký và tin nhắn cuộc gọi. Nó không thể phục hồi bất cứ thứ gì mà không có bản sao lưu hiện có. Tin nhắn nâng cao (RCS) hiện chỉ được hỗ trợ với Google Messages.

Đối với câu hỏi hoặc vấn đề vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại: https://synctech.com.au/sms-faqs/
-------------------------------------------------- -------

TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG:
- Sao lưu tin nhắn SMS (văn bản), MMS và nhật ký cuộc gọi ở định dạng XML.
- Sao lưu thiết bị cục bộ với các tùy chọn để tự động tải lên Google Drive, Dropbox và OneDrive.
- Nén và mã hóa tập tin sao lưu.
- Chọn thời gian theo lịch định kỳ để tự động sao lưu.
- Tùy chọn để chọn các cuộc hội thoại để sao lưu hoặc khôi phục.
- Xem và khoan vào bản sao lưu cục bộ và đám mây của bạn.
- Tìm kiếm bản sao lưu.
- Khôi phục / chuyển bản sao lưu sang điện thoại khác. Định dạng sao lưu độc lập với phiên bản Android, do đó, tin nhắn và nhật ký có thể dễ dàng được chuyển từ điện thoại này sang điện thoại khác, bất kể phiên bản.
- Chuyển nhanh giữa 2 điện thoại qua WiFi trực tiếp
- Giải phóng không gian trên điện thoại của bạn. Xóa tất cả tin nhắn SMS hoặc nhật ký cuộc gọi trên Điện thoại.
- Gửi email một tập tin sao lưu.
- Có thể xem bản sao lưu XML trên máy tính thông qua trình xem trực tuyến tại https://SyncTech.com.au/view-backup/

Ghi chú:
- Đã thử nghiệm trên Android 5.0 trở lên
- Ứng dụng chỉ khôi phục bản sao lưu được tạo bởi ứng dụng này
- Sao lưu được tạo cục bộ trên điện thoại theo mặc định, nhưng có các tùy chọn để tải lên Google Drive, Dropbox, OneDrive hoặc Email. Không có thời gian là các tập tin được gửi đến nhà phát triển.
- Hãy đảm bảo có một bản sao lưu bên ngoài điện thoại trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại.

Ứng dụng này cần truy cập vào các mục sau:
* Tin nhắn của bạn: Sao lưu và khôi phục tin nhắn. Nhận quyền SMS cần thiết để xử lý đúng các tin nhắn nhận được trong khi ứng dụng là ứng dụng nhắn tin mặc định.
* Cuộc gọi và thông tin liên lạc của bạn: Sao lưu và khôi phục Nhật ký cuộc gọi.
* Lưu trữ: Để tạo tệp Sao lưu trên thẻ SD.
* Chế độ xem và liên lạc qua mạng: Cho phép ứng dụng kết nối với wifi để sao lưu
* Thông tin xã hội của bạn: Để hiển thị và lưu trữ tên liên lạc trong tệp Sao lưu.
* Chạy khi khởi động: Bắt đầu Sao lưu theo lịch trình.
* Ngăn điện thoại ngủ: Để ngăn điện thoại chuyển sang trạng thái ngủ / trạng thái lơ lửng trong khi đang thực hiện thao tác Sao lưu hoặc Khôi phục.
* Kiểm tra quyền truy cập vào Bộ nhớ được bảo vệ: Để tạo tệp Sao lưu trên thẻ SD.
* Thông tin tài khoản: Để xác thực với Google Drive và Gmail để tải lên đám mây.
* Vị trí: Chỉ được yêu cầu và sử dụng trong khi truyền trực tiếp WiFi do yêu cầu bảo mật trên Android.

Ứng dụng này không có quảng cáo
Các bạn có thể ẤN VÀO ĐÂY để ủng hộ cho GocMod Team!


Ảnh chụp màn hình:

Reviews and Comments

Đăng nhận xét