Search Suggest

Học Tiếng Anh miễn phí qua hội thoại v2.3.2 [Premium]

Yêu cầu: 4.4+
Tổng quan: Ứng dụng được phát triển bởi thầy giáo mỹ tên Todd. Thầy đang là giáo viên tiếng Anh ở Nhật. Thầy đã từng dậy hơn 20 năm ở nhiều nơi trên thế giới: Thái Lan, Đài Loan, Nhật.
Học Tiếng Anh miễn phí qua hội thoại v2.3.2 [Premium]

Ứng dụng này chứa hơn 2500 bài hội thoại của thầy với hơn 300 người nói từ mọi quốc gia trên thế giới.

Các bạn có thể dùng ứng dụng này để luyện: nghe, nói, đọc, viết, từ mới, ngữ pháp...
Các bài học mới sẽ được cập nhật vào Thứ 2 hàng tuần.

Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét