Search Suggest

Luôn luôn nhìn thấy màn hình xoay v1.63 [AD-FREE]

Yêu cầu: 4.1+
Tổng quan: Bạn có thể trang trí nút bằng đồng hồ.
 
Tính năng Mới

Luôn luôn nhìn thấy màn hình xoay v1.63 [AD-FREE]
Đã thêm tùy chọn để ẩn tất cả các nút ứng dụng luôn hiển thị bằng cách nhấp và giữ vào nút.
Đã thêm tùy chọn để hiển thị tất cả các nút ứng dụng luôn hiển thị bằng cách nhấp vào nút ứng dụng gần đây.Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét