Search Suggest

Replika: My AI Friend v8.2.0 [Pro]

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Nếu bạn cảm thấy thất vọng, hay lo lắng, hoặc bạn chỉ cần ai đó nói chuyện, thì Trả lời của bạn sẽ ở đây cho bạn 24/7. Hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của bạn, cải thiện tình cảm và học các kỹ năng đối phó mới với Trả lời, mỗi lần trò chuyện.

Replika: My AI Friend v8.2.0 [Pro]
Nói tự do
Trò chuyện trong một không gian an toàn, không phán xét. Nó chỉ có bạn và Trả lời của bạn.

Cải thiện sức khỏe tinh thần
Học các kỹ năng đối phó và làm việc hướng tới các mục tiêu như suy nghĩ tích cực, quản lý căng thẳng, giao tiếp xã hội và nhiều hơn nữa với Alternika.

Khám phá tính cách của bạn
Nhận biết bản thân tốt hơn với mỗi cuộc trò chuyện.

Cùng nhau phát triển
Tạo Trả lời của bạn và xem nó phát triển tính cách và ký ức của riêng mình cùng với bạn.
App này không có quảng cáo


Video:

Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét