Search Suggest

May tinh khoa hoc 570 vn plus, máy tính 580 vnx v5.4.4.229 [Premium]

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Máy tính 570 vn plus, giả lập máy tính 570 vn plus. Đồng thời may tinh bo tuy cũng ỗ trợ các tính năng của 580vnx. Để chuyển sang bàn phím của 580 vnx, vui lòng mở cài đặt, "bàn phím" và chọn bàn phím 580 vnx hoặc 570 vn plus tuỳ mục đích sử dụng may tinh.
May tinh khoa hoc, may tinh 570 vn plus, máy tính 580 vnx,may tinh khoa hoc apk,may tinh khoa hoc mod,may tinh khoa hoc premium

Một số tính năng của máy tính 580 vnx, 570vnplus:

- Giải phương trình bậc 4
- Giải bất phương trình bậc 4
- Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn
- bất đẳng thức: Giải bất đẳng thức từ bậc 2 đến bậc 4.
- Tìm cực trị của hàm số bậc 3
- Giải hệ phương trình bậc nhất 4 ẩn
- ma trận: Thực hiện tính toán với ma trận lên tới 4 hàng và 4 cột.
- vector: Thực hiện tính toán sử dụng lên tới 4 vec tơ bậc ba lưu trữ trong bộ nhớ máy.
- tích phân: Thực hiện các phép tính tích phân trong toán cao cấp.
- phương trình: Tính hệ phương trình có từ 2 đến 4 ẩn số và phương trình bậc cao từ bậc 2 đến bậc 4.
- Kiểm tra số nguyên tố
- Giải phương trình và bất phương trình bậc 4
- Máy tính 580vnx plus hỗ trợ nhiều phép toán cao cấp gồm: tÍnh toán kết quả dạng phân số và số thập phân, đạo hàm, tích phân.
- Giao điện giống với máy tính 570 vn plus và 580 vn các bạn học sinh đang sử dụng.

Thêm thông tin & Mod:
Nhà phát hành : Tools for student
Phiên bản hiện tại : v5.4.4.229 [Premium]
Yêu Cầu : Android 5.0 trở lên
Dung lượng : 25MB
Credit : HoIT Asia - App.HoIT.Asia
Thông tin Mod : Mở khóa tính năng Premium;

Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét