Search Suggest

Từ điển Anh Việt Anh - Dịch Tiếng Anh - Dict Box v8.5.8 [Pro]

Yêu cầu: 4.4+
Tổng quan: Dict Box - Từ điển Anh Việt, từ điển Việt Anh - bao gồm từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật và
Từ điển Anh Việt , từ điển Việt Anh,Dịch Tiếng Anh,Dict Box,Dict Box apk,Dict Box mod, mod pro,Dict Box mod premium,Dict Box mod vip mod apk,tải Dict Box
từ điển chuyên ngành, đồng nghĩa, trái nghĩa...

Được thiết kế cho việc tra cứu từ, dịch từ, dịch câu, dịch văn bản, dịch tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại.

- Đơn giản, dễ xài, chạy offline.
- Tra từ trực tiếp trên trình duyệt web
- Phát âm offline
- Dịch văn bản, câu, cụm từ.
- Hỗ trợ tìm câu, cụm từ.
- Gợi ý từ.
- Tap lên từ để tra từ. (tự động phát hiện từ ghép)
- Chức năng nhắc nhở từ.
- Học từ với hình ảnh
- DS từ: Lịch sử, Yêu thích, Ghi chú…
- Và còn nhiều tính năng hay nữa.
- Từ điển kinh tế
- Từ điển kỹ thuật
- Từ điển chuyên ngành
- Tra từ online, offline
- Dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt
- Dịch Tiếng Việt sang Tiếng Anh
- Dịch hình ảnh
- Dịch giọng nói
- Dịch Camera
- Học từ vựng
- Từ điển hình ảnh

Thêm thông tin & Mod:
Nhà phát hành : EVOLLY.APP
Phiên bản hiện tại : v8.5.8 [Pro]
Yêu Cầu : Android 4.4 trở lên
Dung lượng : 63MB
Credit : HoIT Asia - GocMod.com
Thông tin Mod : Mở khóa tính năng Pro;Ứng dụng này không có quảng cáo


Video

Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét