Search Suggest

Code Editor - Compiler & IDE v0.7.1 [Premium]

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Trình soạn thảo mã là một trình soạn thảo văn bản được tối ưu hóa tập trung vào việc viết mã. Nó là một Tool tiện dụng để phát triển trên Android. Nó chứa các tính năng cần thiết để viết mã, bao gồm tô sáng cú pháp, tự động thụt lề, hỗ trợ mã, tự động hoàn thành, biên dịch và thực thi, v.v.
viết code,xem code,Code Editor, compiler, compiler & ide,Code Editor apk,Code Editor mod,Code Editor premium,Code Editor mod apk,Code Editor mod premium

Nếu bạn cần trình soạn thảo văn bản thuần túy, vui lòng tìm kiếm và tải xuống QuickEdit Text Editor .

Tính năng:

★ Đánh dấu cú pháp cho hơn 110 ngôn ngữ (C ++, Java, JavaScript, HTML, Markdown, PHP, Perl, Python, Lua, Dart, v.v.).
★ Bao gồm trình biên dịch trực tuyến, có thể biên dịch và chạy hơn 30 ngôn ngữ phổ biến (Python, PHP, Java, JS / NodeJS, C / C ++, Rust, Pascal, Haskell, Ruby, v.v.).
★ Hỗ trợ mã, gấp và tự động hoàn thành.
★ Dễ dàng điều hướng giữa nhiều tab.
★ Hoàn tác và làm lại các thay đổi mà không có giới hạn.
★ Tìm kiếm và thay thế bằng các cụm từ thông dụng.
★ Hiển thị hoặc ẩn số dòng.
★ Đánh dấu ngoặc đơn phù hợp.
★ Tự động thụt lề và thụt lề.
★ Hiển thị các ký tự vô hình.
★ Mở tệp từ bộ sưu tập tệp đã mở hoặc được thêm gần đây.
★ Xem trước các tệp HTML và Markdown.
★ Bao gồm hỗ trợ Emmet để phát triển web.
★ Đánh giá mã JavaScript với bảng điều khiển JavaScript tích hợp sẵn.
★ Truy cập các tệp từ FTP, FTPS, SFTP và WebDAV.
★ Tích hợp và dễ dàng truy cập GitHub và GitLab.
★ Truy cập tệp từ Google Drive, Dropbox và OneDrive.
★ Hỗ trợ bàn phím vật lý, bao gồm các tổ hợp phím.
★ 3 chủ đề ứng dụng và hơn 30 chủ đề làm nổi bật cú pháp.

Nếu bạn có thể giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, vui lòng liên hệ với email của chúng tôi: support@rhmsoft.com

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: support@rhmsoft.com

Thêm thông tin & Mod:
Nhà phát hành : Rhythm Software
Phiên bản hiện tại : v0.7.1 [Premium]
Yêu Cầu : Android 5.0 trở lên
Dung lượng : 10MB
Thông tin Mod : Mở khóa tính năng cao cấp/Premium;Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét