Search Suggest

Tap To Translate Screen v1.57 [Premium]

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: - Dịch toàn bộ màn hình chỉ bằng một chạm.
- Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.
- Dịch trò chơi,
Tap To Translate Screen,Tap To Translate Screen apk,Tap To Translate Screen mod,Tap To Translate Screen vip,Tap To Translate Screen premium
- Giọng nói, máy ảnh, dịch giả hình ảnh
- Dịch trên các ứng dụng khác

 Đặc tính:
  + Trình dịch màn hình
  + Dịch tất cả văn bản trên màn hình
  + Quét và dịch văn bản
  + Dịch bằng giọng nói, máy ảnh, hình ảnh

Thêm thông tin & Mod:
Nhà phát hành : Dictionary & Translate NH-Apps
Phiên bản hiện tại : v1.57 [Premium]
Yêu Cầu : Android 5.0 trở lên
Dung lượng : 67MB
Credit : HOIT ASIA - GocMod.com
Thông tin Mod : Mở khóa tính năng cao cấp;

Ứng dụng này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét