Search Suggest

Assassin's Creed
Assassin's Creed

ASSASSIN'S CREED: ORIGINS

• THÔNG TIN: Game nhập vai hành động sát thủ :v Phần này là phần Khởi nguyên của sát thủ :3 ==================================================== • TR…

ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - GOLD EDITION

• THÔNG TIN: Game nhập vai hành động lén lút, phiên bản này đã được Repack lại chỉ còn 23,6GB nhưng khi cài đặt hoàn thiện khoảng 60GB và đã bao gồm …

ASSASSIN'S CREED: LIBERATION HD

• THÔNG TIN: Game hành động nhập kiểu sát thủ. Đây là phần phía sau của Assassin's Creed III. ===================================================…