Search Suggest

The Sims 4
The Sims 4

Tải miễn phí game The Sims 4 Cottage Living (v1.78.58.1030 & ALL DLC)

The Sims 4 Cottage Living Expansion Pack Tải xuống miễn phí trò chơi PC được. The Sims 4 Cottage Living Expansion Pack - Thỏa thích với nét quyến r…

THE SIMS 4: MOD VIỆT HÓA GET TO WORK EXPANSION [LIK GOOGLEDRIVE]

Bản mở rộng đầu tiên của The Sims 4. Mang đến hàng loạt nghề nghiệp cho Sim của bạn thể hiện. Nay mình chia sẻ file mod Việt hóa The Sims 4 Seasons …

THE SIMS 4 FULL DLC V1.61.15.1020 FOR MACBOOK

THÔNG TIN Đây là bản full game The sims 4 v1.61.15.1020 dành cho hệ máy MACBOOK. Đã update tới v1.61.1020 và toàn bộ DLC trước đó. Xem hướng dẫn cài …

THE SIMS 4 PATCH UPDATE V1.61.15.1020

THÔNG TIN THE SIMS 4 PATCH UPDATE V1.61.15.1020 (05/02/2019) Đây là bản patch update v1.61.15.1020 cho The Sims 4 v1.60.54.1020 (Bản Tiny Living đó).…

THE SIMS 4 FULL DLC V1.61.15.1020 (TINY LIVING STUFF) [LINK GOOGLEDRIVE]

(23/01/2020) THÔNG TIN  THE SIMS 4 FULL DLC V1.61.15.1020 (TINY LIVING STUFF) Đây là bản full game The sims 4 v1.61.15.1020 đã update tới  Tiny Livin…

THE SIMS 4 PATCH UPDATE TINY LIVING STUFF

(22/01/2020) THÔNG TIN:  Đây là bản cập nhật Stuffpack Tiny Living cho The Sims 4. Đây cũng là phiên bản 1.60.54.1020 nha. YÊU CẦU:  - Bạn đang chơi …

THE SIMS 4 PATCH UPDATE V1.59.73.1020

THÔNG TIN (13/12/2019) Đây là bản patch update v1.59.73.1020 cho The Sims 4 v1.58.69.1010. Cập nhật chỉnh sửa, fix lỗi khá là nhiều thứ. YÊU CẦU:  - …

THE SIMS 4 PATCH UPDATE V1.58.69.1010

THÔNG TIN (19/11/2019) Đây là bản patch update v1.58.69.1010 cho The Sims 4 v1.58.63.1010. Fix các lỗi sau: - Fix lỗi Nhu cầu của Trẻ bị giảm nhanh g…

THE SIMS 4 FULL DLC v1.58.63.1010 (DISCOVER UNIVERSITY)

(16/11/2019) THÔNG TIN Đây là bản full game The sims 4 v1.58.63.1010 đã update tới Discover University và toàn bộ DLC trước đó :v Dung lượng sau khi…

THE SIMS 4 PATCH UPDATE DISCOVER UNIVERSITY EXPANSION

(15/11/2019) THÔNG TIN:  Đây là bản cập nhật Bản mở rộng "Khám phá Đại học" - Discover University cho The Sims 4. Đây cũng là phiên bản v1.…

THE SIMS 4 PATCH UPDATE V1.56.52.1020 (HAY 1.56.49)

THÔNG TIN (8/10/2019) Đây là bản patch update v1.56.52.1020 cho The Sims 4 v1.55.108.1020. (The NSX là v1.56.49 nha) Fix các lỗi sau: Các vấn đề chun…