Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Bubble Screen Translate v2.2.0 [Pro+]

Bubble Screen Translate v2.2.0 [Pro+]

Bubble Screen Translate v2.2.0 [Pro+]
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Bubble Screen Translate nhận dạng bất kỳ văn bản nào trên màn hình của bạn và ngay lập tức dịch chúng sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Trình duyệt, SNS, trò chơi, ảnh, tài liệu, v.v. mọi thứ đều có thể được dịch.

Bubble Screen Translate v2.2.0 [Pro+]
Nó rất linh hoạt và dễ sử dụng, dịch màn hình của bạn rất nhanh, chỉ cần đợi trong 3 giây và tất cả văn bản trên màn hình của bạn sẽ được dịch.

Bản dịch miễn phí và an toàn. Chúng tôi cung cấp các mô hình máy học mới nhất với độ chính xác được cải thiện nhất.

- Đặc trưng:
+ Dịch trên các App khác
+ Dịch văn bản ngay trên màn hình điện thoại
+ Dịch màn hình trò chơi
+ Phát hiện và dịch văn bản đã sao chép
+ Cho phép sao chép văn bản đã dịch
+ Dịch bong bóng nổi trên màn hình
+ Dịch màn hình

- Các tính năng khác:
+ Quét và dịch văn bản trên màn hình
+ Nhận dạng văn bản
+ Máy quét văn bản OCR

Ứng dụng này không có quảng cáo
Ảnh chụp màn hình:

Theme By HoIT Asia

0 nhận xét: