Search Suggest

Dictionary.com Premium v9.7.7 [Patched]

Dictionary.com Premium v9.7.7 [Patched]
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Dictionary.com là ứng dụng từ điển tiếng Anh không có quảng cáo hàng đầu dành cho Android. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Chúng tôi sẽ xác định nó cho bạn!
Dictionary.com Premium v9.7.7 [Patched]

Chúng tôi đã có hơn 1,5 triệu định nghĩa và từ đồng nghĩa để giúp cải thiện vốn từ vựng của bạn, học SAT hoặc chuẩn bị cho ACT hoặc tăng cường kỹ năng Words With Friends của bạn. Cài đặt từ điển ngoại tuyến của chúng tôi để bạn có thể truy cập các từ bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào.

Nhận nội dung tham khảo đáng tin cậy từ Dictionary.com và Thesaurus.com được thiết kế cho người học tiếng Anh:

1. Nhận trợ giúp đánh vần và học từ mới: Sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói để tìm định nghĩa từ điển mà không cần gõ một từ nào.

2. Khám phá các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa của từ điển đồng nghĩa: Tăng cường chuẩn bị ACT hoặc SAT của bạn.

3. Nói từ mới một cách chính xác với cách phát âm trong ứng dụng.

Tìm định nghĩa, học chính tả, học ngữ pháp và luyện phát âm, tất cả trong một ứng dụng. Khám phá một loạt các tính năng giáo dục được thiết kế để giúp bạn tiếp thu từ vựng mới, bao gồm Word of the Day, xu hướng ngôn ngữ và hơn thế nữa.

Ứng dụng Premium.com Dictionary của bạn bao gồm:

Câu ví dụ
Ngữ pháp và Mẹo
Thành ngữ và cụm từ
Từ điển gieo vần
Bách khoa toàn thư
Từ điển y khoa
Từ điển khoa học
Trải nghiệm không có quảng cáo


Ứng dụng này không có quảng cáo

Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét