Search Suggest

Tap To Translate Screen v1.37 [Premium]

Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: - Dịch toàn bộ màn hình chỉ bằng một chạm.
- Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.
- Dịch trò chơi,
Tap To Translate Screen v1.37 [Premium]
- Giọng nói, máy ảnh, dịch giả hình ảnh
- Dịch trên các ứng dụng khác

 Đặc tính:
  + Trình dịch màn hình
  + Dịch tất cả văn bản trên màn hình
  + Quét và dịch văn bản
  + Dịch bằng giọng nói, máy ảnh, hình ảnh

App này không có quảng cáo


Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét