Search Suggest

Logic Circuit Simulator Pro v27.9.0 [Premium]

Yêu cầu: 6.0+
Tổng quan: Logic Circuit Simulator PRO cung cấp cho bạn lĩnh vực thiết kế mạch kỹ thuật số của riêng bạn.
Logic Circuit Simulator Pro,Logic Circuit Simulator Pro apk,Logic Circuit Simulator Pro mod,Logic Circuit Simulator Pro premium,Logic Circuit Simulator Pro mod Premium,Logic Circuit Simulator Pro mod apk, điện tử,mạch điện,học điện tử

Nếu bạn đã nghe nói về Multisim, SPICE, LTspice, Proteus hoặc Altium, trình mô phỏng điện tử logic này có thể là bạn của bạn.

Bạn có muốn hiểu cách thức hoạt động của thiết bị điện tử không? Ứng dụng này giúp bạn tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về điện tử và kỹ thuật điện.

Tạo mạch logic tuyệt vời với tất cả các yếu tố logic được cung cấp.

Sử dụng nhiều yếu tố khác nhau để phát triển, thử nghiệm và tìm hiểu thiết bị điện tử.

- Trình mô phỏng giúp thiết kế MẠCH LOGIC TỔNG HỢP nhanh chóng và dễ dàng nhờ giao diện trực quan và nhiều tùy chọn để khám phá.
-Educational - ứng dụng cung cấp rất nhiều thông tin cho tất cả các yếu tố có thể được sử dụng.
-Nhập, xuất và chia sẻ mạch một cách dễ dàng.
-Mắc các mạch vào nhau.
-Nhiều hướng dẫn và mẹo sử dụng ở đây để giúp đỡ, nếu bạn gặp khó khăn.
-Hỗ trợ máy tính bảng tuyệt vời - trình mô phỏng của chúng tôi được thiết kế để tận dụng tối đa -bảng của bạn.
-Ứng dụng có thể tùy chỉnh với các chủ đề tuyệt vời và chế độ Tối (giữ an toàn cho mắt).
- Nhiều phần tử được sử dụng trong điện tử có sẵn - rất nhiều cổng logic, mảng lập trình, chốt, flip-flops, máy phát điện, cảm biến thiết bị ...

Tùy chọn có sẵn:
-Importing and exporting projects
-Tutorials
-Educational information for everything
-Use tips
-Grid settings
-Grid units
-Easy position by snap to grid
-Multi-selection mode
-Circuit embedding
-Timing Diagrams PRO
-Edit easily with UNDO and REDO options
-Edit easily with CUT, COPY and PASTE functions and more...

Sử dụng cảm biến của thiết bị làm đầu vào hoặc đầu ra. Nhiều cảm biến có thể được sử dụng làm đầu vào:

- Proximity (Far/Near);
- Light sensor (detect lux, 6 Levels);
- Charge detector (on AC, on USB, Wirelessly, Full Battery);
- Orientation sensor (Portrait/Landscape);
- Accelerometer sensor;
- Media Volume buttons detector (Volume UP, Volume DOWN);
- Battery sensor (Charge, Temperature, Technology, 10 Levels);
- Tilt detector (4 directions);
- Noise meter (10 Levels);
- Magnetic field sensor (uT, 6 Levels);
- Pressure sensor (mBar, 10 Levels)(if supported by device).

Nhiều thành phần của thiết bị cũng có thể được sử dụng làm đầu ra:
- Buzzer (Frequency) ;
- Vibration ;
- Sound (10 inputs for different frequencies) ;
- Flashlight .

Các yếu tố có sẵn

- AND GATE
- OR GATE
- XOR GATE
- NOT GATE / INVERTER GATE
- NAND GATE
- NOR GATE
- XNOR GATE
- BUFFER GATE
- TRI-STATE BUFFER GATE
- 3 INPUT AND GATE
- 3 INPUT OR GATE
- 3 INPUT NAND GATE
- 3 INPUT NOR GATE
- IC - CIRCUIT EMBED
- PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY - PLA
- PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC - PAL
- READ ONLY MEMORY - ROM
- MULTIPLEXER - MUX
- DEMULTIPLEXER - DEMUX
- HIGH LOGIC CONSTANT
- LOW LOGIC CONSTANT
- NODES
- TEXTS
- FREQUENCY GENERATOR 0.5 HZ
- FREQUENCY GENERATOR 1 HZ
- FREQUENCY GENERATOR 40 HZ
- FREQUENCY GENERATOR 1 kHZ
- FREQUENCY GENERATOR 40 kHZ
- TOGGLE SWITCH
- PULSE BUTTON
- LIGHT BULB
- 7-SEGMENT DISPLAY
- BCD TO 7-SEGMENT DISPLAY DECODER
- 14-SEGMENT DISPLAY
- RGB LED
- LED DOT MATRIX
- SR FLIP-FLOP
- D FLIP-FLOP
- JK FLIP-FLOP
- T FLIP-FLOP
- SR LATCH
- D LATCH
- JK LATCH
- T LATCH
- SR GATED LATCH
- TIMER ON (Adjustable)
- TIMER OFF (Adjustable)

Thêm thông tin & Mod:
Nhà phát hành : Stefan Belinov
Phiên bản hiện tại : v27.9.0 [Premium]
Yêu Cầu : Android 6.0 trở lên
Dung lượng : MB
Credit : HoIT Asia - GocMod.com
Thông tin Mod : Mở khóa toàn bộ tính năng;Ứng dụng này không có quảng cáo


Video

Ảnh chụp màn hình:

Đăng nhận xét